مرحله اول : ساخت صفحه استاتیک

 

متن مورد نظر

 

 

 

 

 

برای مشاهده ی تصویر اینجا کلیک کنید