تاریخ برگزاری جشن مدرسه

جشن غنچه ها برای کلاس پیش دبستانی 

جشن شکوفه ها برای کلاس اول 

 

جشن غنچه ها برای کلاس پیش دبستانی  در تاریخ 6 مهر روز چهارشنبه   ساعت 10 برگزار می شود.

جشن شکوفه ها برای کلاس اول  در تاریخ 6 مهر روز چهار شنبه ساعت  8 صبح  برگزار می شود.

 جشن بازگشایی کلاس دوم و سوم و چهارم و پنجم وششم  روز شنبه 9 مهر برگزار می شود.

نکته : در روز جشن اولیا نباید در مدرسه  حضور داشته باشند.