اردو به مناسبت هفته کودک

اردو به مناسبت هفته کودک

با سلام خدمت شما اولیا گرامی

باتوجه به هفته جهانی کودک مدرسه در نظر دارد در روز چهار شنبه تاریخ20/07/1401 دانش اموزان را به اردوی 1 روزه

( هورا پارک) ببرد . رضایت شما والدین عزیز شرط حضور فرزندتان در اردو می باشد.

اینجانب .................. ولی دانش آموز ....................... رضایت خود را برای شرکت به اردو فرزندم از ساعت 11-12اعلام می نمایم..(هدیه روز کودک ورودی پارک می باشد)

لطفا دانش آموزان در روز اردو تغذیه مناسب و کلمن آب همراه داشته باشند . از همراه داشتن کیف آموزشی وکتاب خودداری نمایید.

امضا :